Traumabehandeling

Sommige gebeurtenissen zijn te groot, te heftig of treden heel plotseling op. De gebeurtenissen, soms op jonge leeftijd ervaren, werken vaak nog lang door in het lichaam.

Trauma’s veroorzaken veel ontregeling in het stressmechanisme. Verminderen van symptomen en stabilisatie vormen de eerste fase van traumaverwerking. Omdat trauma’s vaak zo direct met je lichaam te maken hebben gehad, roept je lichaam vaak veel gevoelens op en is je lichaam niet meer vertrouwd. PMT kan helpen dit vertrouwen te herstellen en je te leren omgaan met deze stressgevoeligheid…

PMT vormt een goede ingang om te werken aan de (soms langdurige) gevolgen van een trauma, zoals minder zelfvertrouwen, weerbaarheid, boosheid, angst voor contact, geen nee durven zeggen. Thema’s als zelfbeeld, intimiteit, grenzen stellen, lichaamshouding komen vaak terug in een PMT-behandeling. Je leert op een praktische manier om hier anders mee om te gaan.

Persoonlijk proces

Het werken met extra middelen als bewegen, symbolen, muziek of materialen biedt een extra taal bij verwerking. Sommige cliënten zoeken naar eigen (creatieve) manieren om bezig te zijn met dit emotionele proces. Ik kan meedenken en helpen dit proces vorm te geven via extra opdrachten. Voorbeelden daarvan zijn het verzamelen van foto’s, (lichaams-) tekeningen of voorwerpen met een emotionele betekenis.

Mogelijke doelen voor traumabehandeling
• meer vat krijgen op ontregeling of dissociatie
• verminderen van stress rondom herinneringen
• minder gevoelloos zijn of ‘bevriezen’
• leren scheiden van lichamelijke sensaties en het trauma
• beter grenzen leren aangeven
• positiever met je lichaam omgaan
• (on)veiligheid en dreiging beter herkennen
• meer weerbaar zijn en voor jezelf

Stabilisatie

In de eerste fase van verwerking gewerkt worden aan het herkennen van spanning, dissociatie en de lichamelijke sensaties van herinneringen. Belangrijk in deze fase zijn: herkennen hoe de stress oploopt, grenzen, oude overlevingsmechanismes, nieuwe hulpbronnen. Je ontwikkelt meer controle over jezelf.

Psychomotorische therapie geeft houvast door het observeren van lichaamssignalenen en hoe externe factoren hierop invloed hebben.

Zie ook Sensorimotor psychotherapie

“Ervaren van weerbaarheid of grenzen is echt anders dan praten en denken hierover”