Verwerking ziekte, operatie of littekens

Lichamelijke verwerking van ziekte, operaties of een veranderd uiterlijk.
In mijn psychomotorische praktijk komt het vaak voor dat cliënten onzeker zijn over zichzelf of hun lichaam. Ze hebben b.v. moeite met hun huid of littekens of de gevolgen van een ziekte. Daardoor maken ze zichzelf onzichtbaar of schamen ze zich in sociale situaties. Dit negatief lichaamsbeeld heeft veel impact op hun zelfgevoel en kan doorwerken in werk, relaties of hobbies.

Sommige ziektes hebben veel impact op de energiebalans (o.a. chronische vermoeidheid, kanker, diabetes), wat je kan en wat niet meer haalbaar is. Soms zijn er (zichtbare) lichamelijke veranderingen als gevolg van operaties of een ongeluk ( bv. bij brandwonden). De behandeling kan moeilijk geweest zijn.
Het komt vaak voor dat emoties weggestopt zijn en later, op andere momenten weer opspelen. Het kan zijn dat je moeite hebt op het gebied van aanraken, intimiteit en seksualiteit of dat je lichaam vaak ‘uit’ staat. Dit komt vaak voor na geweld, vervelende seksuele ervaringen of bij gender problematiek.
Praktijk Stress en Trauma biedt hulp om het vertrouwen in jezelf en je lichaam weer te herstellen

Een lichamelijke invalshoek voor therapie geeft extra mogelijkheden voor behandeling:
• je lichaam wordt meer zichtbaar via lichaamssignalen, door te kijken naar jezelf, een lichaamstekening, een beweging.
• trauma’s grijpen direct in op je lichaam, klachten hebben vaak fysieke aspecten
• het helpt je om grenzen beter te herkennen en mogelijkheden te verleggen
• je bouwt een fysiek gevoel van zelfvertrouwen op door het ” nieuw en anders te doen” (ervaringsgericht leren).
• nonverbale aspecten (zoals lichaamshouding, gebaren, je positie in de ruimte) spelen een belangrijke rol bij communicatie
• werken aan conditie en lichamelijke weerstand vergroot je draagkracht

Fysiek werken maakt meer zichtbaar wie je bent